Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, ο ΕΦΕΠΑΕ απευθύνει πρόταση προς τους δικαιούχους των δράσεων ΕΣΠΑ ευθύνης του στο σύνολο της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, που φέρει την υπογραφή του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ, Θωμά – Φωκίων Αλγιανάκογλου:

«Όπως γνωρίζετε από την 16/3 ανακοίνωσή μας, οι επιτόπιοι έλεγχοι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των έργων έχουν ανασταλεί για λόγους αποτροπής της διάδοσης του ιού COVID– 19. Με βάση τη διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση, αλλά και το στόχο μας να μετακυλησθεί ρευστότητα στην αγορά, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες, θέλουμε να σας απευθύνουμε την εξής πρόταση:

Σύμφωνα με τους οδηγούς των δράσεων μπορούμε να καταβάλλουμε μέχρι το 80% της δημόσιας χρηματοδότησης κατόπιν διοικητικού ελέγχου και πιστοποίησης. Κατά συνέπεια σας προτείνουμε, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες του 80% της δημόσιας χρηματοδότησης, να μας υποβάλλετε αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης με ανώτατο όριο το 80% (προφανώς εξακολουθούν να εξετάζονται και να ικανοποιούνται αιτήματα πιστοποίησης με ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 80%).

Η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει την πιστοποίηση κατόπιν διοικητικού ελέγχου και την ταχεία πληρωμή. Δαπάνες υπερβαίνουσες του ορίου του 80% μπορούν να υποβληθούν σε μελλοντικό αίτημά σας για τελικό έλεγχο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτημα τελικού ελέγχου, οι οποίοι μπορούν – εφόσον το επιθυμούν – να αναιρέσουν το αίτημά τους και να υποβάλλουν αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου – πιστοποίησης με ανώτατο όριο το 80%».

 

 

 

Share This