Ο Δημήτρης Μαλάβος αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy Group CEO) του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

O κ. Μαλάμος, ο οποίος, από το 2010 μέχρι και σήμερα, κατέχει τη θέση του Group CFO, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εσωτερικής αναδιάρθρωσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, έχει αποδείξει τις διοικητικές και διευθυντικές ικανότητές του και παράλληλα έχει αποκτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας και του ομίλου.

Την ίδια ώρα τη θέση του Group CFO αναλαμβάνει εφεξής ο Δημήτριος Φράγκου, Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής (μέλος του ACCA), ο οποίος κατείχε επί σειρά ετών διευθυντικές θέσεις σε εγνωσμένου κύρους ελεγκτική εταιρεία και διαθέτει σημαντική και πολύτιμη εξειδίκευση στην παροχή χρηματοοικονομικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία θ’ αξιοποιηθεί για την βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και λειτουργίας των συναφών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας και του Ομίλου. O κ. Φράγκου είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Finance & Accounting) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Share This