Αξιολόγηση «CCC+» θέτει η Fitch στο μακροπρόθεσμο αξιόχρεο (IDR) της «νέας» Eurobank, ενώ αξιολογεί με «C» το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο της ελληνικής τράπεζας μετά την έγκριση της διάσπασης. Όπως επισημαίνει η Fitch, η Eurobank είναι μια νέα τραπεζική οντότητα που αντικαθιστά την Eurobank Ergasias, η οποία είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου με το νέο νομικό όνομα Eurobank Ergasias Holding and Services.

Ως εκ τούτου, η Fitch επιβεβαίωσε και απέσυρε όλες τις αξιολογήσεις της Eurobank Ergasias Holding and Services λόγω της αναδιοργάνωσης της οντότητας. Παράλληλα, η Fitch επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις της Eurobank Ergasias και τις μετέφερε στη Eurobank.

 

 

 

Share This