Το πάγωμα των δόσεων των δανείων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και sms προτείνουν σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία ρυθμίσεων σε εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν απο την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.Η διαδικασία ενημέρωσης έχει ήδη ξεκινήσει με προτεραιότητα τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα πλήττονται από τον κορωνοϊό. Στο επίκεντρο είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης και του λιανεμπορίου, ενώ σταδιακά στα προγράμματα αναστολής δόσεων εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένες τράπεζες εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής σε όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες δικαιούνται τη κρατική επιδότηση των 800 ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Άλλες εφαρμόζουν με μεγαλύτερη ευελιξία το γενικό κανόνα περί 3μηνης ή 6μηνης αναστολής δόσεων, γενικεύοντας το μέτρο και πέραν των επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών, που δικαιούνται την κρατική επιδότηση, καθώς αναγνωρίζουν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης που προκαλεί ο κορωνοϊός διαχέονται οριζόντια στο συντριπτικό μέρος της οικονομίας.Οι ρυθμίσεις γίνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο και χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς δηλαδή να απαιτείται φυσική παρουσία του πελάτη στο κατάστημα. Μοναδική προϋπόθεση είναι η απόδειξη της δυσκολίας ή της αδυναμίας του πελάτη με βάση τα εισοδήματά του και το είδος της δραστηριότητάς του, προϋπόθεση που αρκεί για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αναστολής δόσεων. Η αναστολή συμφωνείται τηλεφωνικά και αφού έχει καταγραφεί η συνομιλία με τον πελάτη και η σύμφωνη γνώμη του για ένταξη σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων.

Share This