Δικαίωμα να φτιάξει αντισηπτικά χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ και μόνο για την παρούσα φάση που οι ανάγκες της χώρας είναι πολύ μεγάλες λόγω της εξάπλωσης του κοροναϊού, ζήτησε σύμφωνα με καλά επιβεβαιωμένες πληροφορίες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ). Με βάση πληροφορίες, ο Σύνδεσμος έχει προωθήσει επιστολή (17/3/2020) στην Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Γενικό Γραμματέα της ΑΑΔΕ, καθώς και στον πρόεδρο του ΕΟΦ.

Οπως αναφέρεται στην επιστολή

“Οι ανάγκες σε διάθεση απολυμαντικών / αντισηπτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα αυξημένες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που αφορούν και πολλές άλλες χώρες προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Σημειώνεται ότι η προμήθεια των δραστικών πρώτων υλών απολυμαντικών και αντισηπτικών διέπεται από τον Κανονισμό 528/2012/EE (γνωστόν ως BPR) και από την εθνική νομοθεσία Προεδρικό Διάταγμα 205/2001 – ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001. Στο άρθρο 95 του Κανονισμού αναφέρονται οι εγκεκριμένοι Προμηθευτές ανά δραστική ουσία.

Τα μέτρα που προτείνονται είναι:

1. Αναστολή εφαρμογής για 180 ημέρες των ακόλουθων διατάξεων του Κανονισμού:

– Η προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης και ισοπροπυλικής αλκοόλης να επιτραπεί και από Προμηθευτές εκτός του καταλόγου του άρθρου 95 του Κανονισμού τηρουμένων των προδιαγραφών ποιότητας. Έτσι θα υπάρξουν διαθέσιμες επί πλέον ποσότητες και θα υπάρξει ευελιξία.

– Με χρήση των εξαιρέσεων του άρθρου 55 του BPR να επιτραπεί η χρήση αιθυλικής και ισοπροπυλικής αλκοόλης σε συνταγές τύπου 1 και 2 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) με ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης κυκλοφορίας.

2. Δυνατότητα παραγωγής απολυμαντικών προϊόντων από ελληνικές επιχειρήσεις:

Παρά το ότι είναι μία απλή παραγωγική διαδικασία, η αδειοδότηση διέπεται από χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούν για τις λειτουργούσες μονάδες της χημικής ή φαρμακευτικής βιομηχανίας, τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και της άδειας λειτουργίας καθώς και την εγγραφή των επιχειρήσεων σε μητρώο παραγωγών, πρόκειται για διαδικασία που διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο.

Να απλοποιηθεί άμεσα η διαδικασία και να επιτραπεί η παραγωγή σε μονάδες με συναφή εμπειρία όπως πχ μονάδων που διαθέτουν άδεια παραγωγής άλλου τύπου απολυμαντικού, εκτός του ΤΠ1 που είναι τα απολυμαντικά χεριών.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα της αναστολής των διατάξεων του Κανονισμού:

Τα αναφερθέντα θέματα, σημειώνει η επιστολή είναι αρμοδιότητας ΕΟΦ και πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα με την έκδοση αντίστοιχων Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Σε κάθε περίπτωση σημαντική είναι η παράμετρος της απρόσκοπτης μεταφοράς των εμπορευμάτων και της λειτουργίας των Τελωνείων, ανεξάρτητα των αυστηρών μέτρων για το γενικό πληθυσμό.

Share This