Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η ανησυχία των πολιτών για τον κορονοϊό. Έξι στους 10 αισιοδοξούν ότι θα βρεθεί θεραπεία ενώ διαπιστώνεται σημαντική αποδοχή των μέτρων προστασίας που λαμβάνει η Πολιτεία.

Από 7 στους 10 ερωτώμενους που δήλωναν ανήσυχοι τις προηγούμενες μέρες, σήμερα το ποσοστό φτάνει το 91,6%.

– Ο κορονοϊός είναι πολύ και αρκετά μεγάλη απειλή λέει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και εδώ τα ποσοστά αυξάνονται σημαντικά. Στο πρώτο κύμα ήταν: 74,8% για τον κόσμο, 67,5% για τη χώρα, 56,8% για το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Σήμερα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 92,3% για τον κόσμο, 89,2% για την Ελλάδα, 72,8% για το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον.

– Βελτιώνονται και τα ποσοστά της κυβέρνησης στη διαχείριση της κρίσης μέχρι στιγμής. Πιο συγκεκριμένα, πολύ ικανοποιημένο δηλώνει το 39,8% και αρκετά το 37,7%. Λίγο και καθόλου το 21,9%.

– Ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας και οι επαγγελματίες της υγείας αποτελούν την πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για το ζήτημα, ενώ έπονται οι λοιποί κυβερνητικοί υγειονομικοί φορείς.

– 47,1% απάντησε πως πιστεύει ότι η κρίση του κορονοϊού θα τελειώσει σύντομα, ενώ το 46,9% διαφωνεί.

– 53,4% θεωρεί ότι τα ΜΜΕ υπερβάλουν σε σχέση με τον κορονοϊό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην προηγούμενη έρευνα ήταν 75,4%. Η μείωση είναι αξιοσημείωτη και σχετικά ανάλογη με την αύξηση της ανησυχίας.

– 6 στους 10 είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα βρεθεί θεραπεία (προηγούμενη μέτρηση 66,5%).

– Τέλος θετικά κρίνει το μέτρο του αυστηρού περιορισμού κυκλοφορίας το 85,2% των ερωτώμενων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 843 άτομα και διεξήχθη ηλεκτρονικά στις 22 και 23 Μαρτίου μέσω ηλεκτρονικού πάνελ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This