Αν και είναι πολύ νωρίς, η UBS βλέπει φως στο τούνελ καθώς στην Ιταλία τα νέα κρούσματα μειώθηκαν για δεύτερη ημέρα, ενώ οι περιπτώσεις στο Μιλάνο μειώθηκαν κατά το ήμισυ.

Κατά την κρίση της επενδυτικής τράπεζας, ενώ οι ενέργειες της FED είναι σημαντικά κρίσιμα βήματα, τα οποία θα βοηθήσουν στην σταθεροποίηση της λειτουργίας της αγοράς, είναι ανεπαρκή για να καλύψουν την μαζική οικονομική ζημιά που προκάλεσαν τα μέτρα που επιβλήθηκαν για να περιορίσουν τον ιό. Στην Ευρώπη, οι ηγέτες συνεχίζουν να εργάζονται στην προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα.

Οι τρεις επιλογές που έχουν εξεταστεί είναι: προληπτικές πιστωτικές γραμμές σε ένα αριθμό χωρών, ευκολίες ρευστότητας ειδικά επικεντρωμένες στις δαπάνες υγείας και κοινή έκδοση ευρωομολόγων. Αν και η Γερμανία δεν συμφωνεί με την τρίτη επιλογή, φαίνεται πως είναι πρόθυμη να υποστηρίξει άλλα κράτη – μέλη.

 

 

 

 

Share This