Τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που λειτουργούν με «προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» να διαμορφώσουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων για τους επόμενους 6 μήνες, καταβάλλοντας το 50% του μισθού τους δίνει η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προκαλώντας  την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, εργατολόγων αλλά και εκπροσώπων εργαζομένων.

Με τον τρόπο αυτό τίθεται σε εφαρμογή μια νέα μορφή εκ περιτροπής εργασίας και κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο εβδομάδες ανά μήνα, ενώ αντίστοιχα θα προσαρμόζονται και οι αποδοχές. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση που θα βγει εντός της εβδομάδας, ενώ σημειώνεται ότι όποιος κάνει χρήση του μέτρου του προσωπικού ασφαλείας δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε απολύσεις

Share This