Την δυνατότητα των εργοδοτών να εφαρμόζουν ένα νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και να απασχολούν τους εργαζόμενούς τους δυο εβδομάδες το μήνα, γεγονός που συνεπάγεται και μείωση κατά 50% των προβλεπόμενων αποδοχών, με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας εισήγαγε η ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου.

Ο εργατολόγος  Κώστας Τσουκαλάς εξηγεί στο SBC το πώς μπορούν οι εργοδότες να προχωρήσουν σε μείωση μισθών κατά 50%.Στο άρθρο 9 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας» προβλέπεται ότι:Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
1. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα,
2. Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης,
3. Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εισάγεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να απασχολούν το προσωπικό εκ περιτροπής με ελάχιστο χρόνο εργασίας τις δύο βδομάδες το μήνα. Για να ισχύει αυτή η δυνατότητα θα πρέπει το καθεστώς αυτό να εφαρμοσθεί στο 50% τουλάχιστον των μισθωτών της επιχείρησης. Οι αποδοχές τους θα είναι αντίστοιχες με τις ημέρες εργασίας, συνεπώς μειωμένες αν έως τώρα απασχολούνταν με πλήρη απασχόληση. Η εκ περιτροπής εργασίας υφίσταται από το 2010 ως μονομερές δικαίωμα του εργοδότη με την προϋπόθεση να προηγηθεί διαβούλευση με τους εργαζομένους και να εφαρμόζεται στο σύνολο της επιχείρησης .Επίσης προϋπόθεση εφαρμογής ήταν  ότι δεν μπορούσε η εκ περιτροπής σύμβαση να είναι ταυτόχρονα και σύμβαση μερικής απασχόλησης , δηλαδή δεν επιτρεπόταν στον εργοδότη να υποχρεώνει τον εργαζόμενο να εργάζεται και λιγότερες ημέρες και λιγότερες των 8 ωρών τις ημέρες που εργάζεται. Η διάταξη υποκρύπτει δύο πολύ σημαντικές παγίδες . Πρώτον δεν προβλέπει ως υποχρεωτική την διαβούλευση εργοδότη με εργαζομένους πριν προχωρήσει στην τροποποίηση του ωραρίου και των ημερών εργασίας  και δεύτερον και σημαντικότερο δεν αναφέρει ρητά ότι δεν μπορούν να τεθούν στο καθεστώς αυτό συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Έτσι υφίσταται ο κίνδυνος μια σύμβαση μερικής απασχόλησης με ωράριο 4 ώρες την ημέρα, να μετατραπεί σε σύμβαση εκ περιτροπής/μερικής απασχόλησης όπου ο μισθωτός θα εργάζεται μισές μέρες το μήνα με τετράωρο , δηλαδή με ελάχιστες αποδοχές, με τις οποίες δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Ειδικά στην κρίση που περνάμε, δεν θα πρέπει να βρεθούν άνθρωποι που θα λαμβάνουν λιγότερα από τα χρήματα που η πολιτεία έκρινε ότι πρέπει να λάβουν οι  μισθωτοί των επιχειρήσεων που έκλεισαν η αυτοί των οποίων η εργασιακή σύμβαση ανεστάλη.

Share This