Το υπουργείο Οικονομικών σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει βάλει το θέμα στο τραπέζι αναστολή πληρωμών «για ικανό χρονικό διάστημα», όσο χρειάζεται δηλαδή, προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες διευκολύνσεις χωρίς όμως να προκληθεί περαιτέρω ζημιά στην οικονομία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το «ικανό χρονικό διάστημα» θα είναι μικρότερο από τρεις μήνες, περιθώριο το οποίο θα επανεξετάζεται σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους σχεδιάζουν ένα «ειδικό τραπεζικό προϊόν» ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι κρίκοι στην αλυσίδα των οφειλών στην αγορά λαμβάνοντας υπόψη από τον πρώτο οφειλέτη έως τον τελευταίο αποδέκτη των εν αναστολή επιταγών.

Share This