Στην  ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο, προβλέφθηκε ότι όλες οι ευπαθείς ομάδες των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας, με πλήρεις αποδοχές.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ωστόσο, για το δημόσιο τομέα, είχε προβλεφθεί ότι μόνον οι καρκινοπαθείς δημόσιοι υπάλληλοι που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δικαιούνται την ανωτέρω άδεια. Αντιθέτως για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, που ανήκουν σε διαφορετικού είδους ομάδες υψηλού κινδύνου,  δεν είχε υιοθετηθεί κανένα, ανάλογης σημασίας, προστατευτικό της υγείας τους μέτρο.

Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, πριν την έκδοση της από 18-03-2020 ΚΥΑ, ήταν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης προσωπικού, ενημερώνοντάς τον για την κρίσιμη κατάσταση της υγείας τους, ώστε εκείνος να τους αναθέσει, όπου αυτό είναι εφικτό Back office εργασίες, δηλαδή  γραφειακής  υποστηρικτικής φύσης καθήκοντα ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το κοινό. Το ανωτέρω ωστόσο, αποτελούσε μια «υπουργική προτροπή», προς τις δημόσιες, καθώς ευρισκόταν στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του προϊστάμενου αν θα προστατέψει τα εν λόγω ευπαθή άτομα ή όχι.

Με την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 18-03-2020, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/928/Β/18-03-2020. θεσπίστηκε επέκταση της διευκολυντικής ειδικής άδειας και σε άλλες ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19. Οι ομάδες υπαλλήλων που δικαιούνται να λάβουν ειδική άδεια προκειμένου να θωρακίσουν την υγεία τους από τη μετάδοση του ιού είναι οι ακόλουθες : Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια, άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Ο υπάλληλος που ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω ομάδες, πρέπει να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του, πληροφορώντας τον αρμόδιο υπάλληλο πλήρως για το πρόβλημα υγείας του, ενημερώνοντας ότι θα κάνει χρήση της εν ανωτέρω ειδικής άδειας. Πιθανόν, να χρειαστεί να αποστείλει και κάποια ιατρική γνωμάτευση- βεβαίωση , που να πιστοποιεί το πρόβλημα υγείας του , αν και η αποστολή του  άνω δικαιολογητικού, δεν προβλέπεται ρητά ούτε στο άρθρο 25 της από 14-03-2020 ΠΝΠ, ούτε στην από 18-03-2020 ΚΥΑ.

Η άδεια αυτή είναι μετά αποδοχών, οπότε ο υπάλληλος, απουσιάζει δικαιολογημένα από την υπηρεσία του και οι πλήρεις αποδοχές του καταβάλλονται κατά τον συνήθη τρόπο.

Η  υποχρέωση χορήγησης της άνω ειδικής άδειας, είναι δεσμευτική για τις οικείες αρμόδιες υπηρεσίες. Επομένως, ο υπάλληλος οφείλει μόνον να ενημερώσει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο την  υπηρεσία του για την κατάσταση της υγείας του, για την ένταξή του σε κάποια από τις άνω ευπαθείς ομάδες , πληροφορώντας ότι θα κάνει χρήση της παραπάνω άδειας, η οποία του χορηγείται υποχρεωτικά.

Share This