Οριζόντια και αναλογικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας για την επόμενη ημέρα του κορωνοϊού, ζήτησε το Ε.Β.Ε.Π., εφόσον δύσκολα βρίσκει κανείς ΚΑΔ κάποιου επιχειρηματικού κλάδου που δεν πλήττεται από τις επιπτώσεις της κρίσης. Ταυτόχρονα, κάνει έκκληση στις «υγιείς» επιχειρήσεις να επιδείξουν, στα δύσκολα για μία ακόμα φορά, «οικονομικό πατριωτισμό». Η συγκεκριμένη μορφή «οικονομικού πατριωτισμού».

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, αναφέρθηκε στην πρόσφατα αναδυόμενη μορφή «οικονομικού πατριωτισμού» στη χώρα μας, που δημιουργήθηκε μετά από τη σκληρή δεκαετή κρίση και είναι η χρηματοδοτική ενίσχυση των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας και εθνικής οικονομίας από ιδιωτικές εγχώριες επιχειρήσεις και οργανώσεις. Ο στόχος είναι να στηριχθεί η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική συνοχή της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, οι μειώσεις φόρων, τελών, εισφορών και ΦΠΑ που προτείνονται από το Ε.Β.Ε.Π. στο ΥΠΟΙΚ είναι:

1. Μείωση των φορολογικών συντελεστών όλων των επιχειρήσεων για το 2020 από το 24% στο 20%.

2. Μείωση των εισφορών από το 2020 για τις επιχειρήσεις και εργαζομένους, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες με ελάφρυνση 2,21% του μη μισθολογικού κόστους.

3. Μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων για όλους τους κλάδους της οικονομίας από το 95% στο 50%.

4. Μείωση των τελών που επιβάλλονται στις μεταφορές αγαθών και εμπορευμάτων.

5. Μείωση ΦΠΑ στις θαλάσσιες μεταφορές, την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.

6. Μείωση ΦΠΑ στον τουρισμό σε 6% και μείωση του τέλους διαμονής.

7. Μείωση ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης στο 13%.

Share This