Η οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία », ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας.Η αναστολή, όπως αναφέρει η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.

Share This