Ο αριθμός των μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγή της York Global Finance στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν 7,64%. Μεταβολή πραγματοποιήθηκε στα δικαιώματα ψήφου της York Global Finance στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία κατήλθαν του ορίου του 5%, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εισηγμένη, ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής ήταν 7.909.588, ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,6477 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ότι στις 24/03/2020 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και κατήλθαν του ορίου του 5%.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management Global Advisors, LLC. Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 7.909.588 ήτοι ποσοστό 7,6477 % του μετοχικού κεφαλαίου».

 

 

 

 

 

 

 

Share This