Ερώτηση :Τι γίνεται αν με δηλώσει σε αναστολή σύμβασης ο εργοδότης και εγώ δεν υπογράψω την αίτηση;

Εφαρμόζεται το λεγόμενο «διευθυντικό δικαίωμα», οπότε ο εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, τώρα αν δεν αποδεχθεί την αναστολή σύμβασης, απλώς θα χάσει τα 800 ευρώ, ενώ δεν θα πάρει μισθό γιατί η σύμβαση θα θεωρείται ότι είναι σε αναστολή.

 Ερώτηση :Πόσο θα μείνω εκτός εργασίας;

Η αναστολή σύμβασης διαρκεί για 45 μέρες  και στο διάστημα αυτό καλύπτεται ο μισθός με την αποζημίωση των 800 ευρώ. Το 45ήμερο ξεκινά από την ημερομηνία που θα κάνει τη δήλωση ο εργοδότης. Για εργαζομένους σε επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση που αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας για το μισό προσωπικό της στις 10 Απριλίου, σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα μείνουν εκτός εργασίας ως τις 25 Μαΐου. Αν η αναστολή γίνει στις 30 Απριλίου, τότε ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι μένον εκτός εργασίας ως τις 15 Ιουνίου.

 Ερώτηση :Τι θα ισχύει όταν επιστρέψω στη δουλειά μου από το 45ήμερο της αναστολής;

Η θέση εργασίας δεν απειλείται και ο εργαζόμενος ανακτά όλα τα εργασιακά δικαιώματα που είχε έως την ημερομηνία της αναστολής . Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνει το δικαίωμα όμως στον εργοδότη να προβεί σε απολύσεις μέσα σε ένα μήνα αφότου επιστρέψουν οι εργαζόμενοι που είχαν μπει σε αναστολή σύμβασης.

 Ερώτηση :Τι αλλάζει στο μισθό μου λόγω των μέτρων;

Οι εργαζόμενοι θα πάρουν μισθό ή αναλογία του μισθού τους για όσο διάστημα είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας μέχρι αυτή να ανασταλεί. Για το διάστημα από την αναστολή της σύμβασης και για ενάμιση μήνα ο εργοδότης δεν οφείλει ούτε μισθό ούτε εισφορές. Ο μεν μισθός αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των 800 ευρώ, οι δε εισφορές είναι πληρωμένες από το κράτος με βάση το μισθό του υπαλλήλου και όχι με βάση την αποζημίωση.

 Ερώτηση :Τι κάνω αν με απολύσει ο εργοδότης παρά την απαγόρευση που έχει όταν αναστέλλει συμβάσεις;

Η απόλυση είναι άκυρη αν επισυμβεί ενόσω ο εργαζόμενος βρίσκεται σε αναστολή σύμβασης. Ακυρη είναι επίσης και η απόλυση για όσους παραμένουν εργαζόμενοι σε επιχείρηση που ανέστειλε μέρος των συμβάσεων.

Share This