Η αποζημίωση των 800 ευρώ αφορά δύο κατηγορίες εργαζομένων: α) Οσων η επιχείρηση ανέστειλε τη λειτουργία της με κρατική απόφαση, οπότε αυτόματα ανεστάλησαν και οι συμβάσεις εργασίας. Β) Οσων η σύμβαση αναστέλλεται με απόφαση του εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει κύρια δραστηριότητά που είναι ενταγμένη στη λίστα με τις πληττόμενες επιχειρήσεις που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση 800 ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού γίνει πρώτα αίτηση από τον εργοδότη που έκλεισε ή που αναστέλλει τη σύμβαση εργασίας. Η αίτηση του εργοδότη γίνεται στο Εργάνη από τις 24 Μαρτίου και εν συνεχεία θα πρέπει να κάνει αίτηση-αποδοχή και ο εργαζόμενος.

Share This