Με τη συνταξιοδότηση του εργαζομένου δεν επέρχεται αυτόματα η λύση της σύμβασης εργασίας. Αυτή μπορεί να λυθεί είτε με κοινή συμφωνία είτε με καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη ή του εργαζομένου.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Μάλιστα, ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους εργαζομένους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης από την εργασία τους να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Οι εργαζόμενοι λοιπόν που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, μπορούν είτε να αποχωρήσουν οικειοθελώς είτε κατόπιν καταγγελίας εκ μέρους του εργοδότη λαμβάνοντας το 50% της αποζημίωσης απόλυσης.

Το ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω, είναι αν οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν ή απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 20.3.2020 δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Υπενθυμίζουμε εν προκειμένω, ότι σύμφωνα με την από 20.3.2020 ΠΝΠ, οι εργοδότες των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους κατόπιν κρατικής απόφασής, καθώς και οι πληττόμενες επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής ισχύος των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, οφείλουν να δηλώσουν στο ΕΡΓΑΝΗ όχι μόνο το υπάρχον προσωπικό τους, αλλά και όσους εργαζόμενους απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από 1.3.2020 έως 20.3.2020.

Από το γράμμα της διατάξεως της ΠΝΠ δεν φαίνεται να γίνεται οιαδήποτε διάκριση αναφορικά με την αιτία που οδήγησε στην παραίτηση ή στην καταγγελία. Συνεπώς, οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν στο ΕΡΓΑΝΗ όλους τους εργαζομένους που αποχώρησαν οικειοθελώς ή απολύθηκαν ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποία συντελέστηκε η αποχώρηση ή απόλυσή τους.

Βάσει των ανωτέρω λοιπόν, ορθότερο είναι να δεχτούμε ότι, όσοι εργαζόμενοι αποχώρησαν ή απολύθηκαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 20.3.2020 πρέπει να δηλωθούν στο ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες και συνεπώς να λάβουν την κρατική επιδότηση των 800 ευρώ.

Ένα επιπλέον θέμα που τίθεται είναι αν μία καταγγελία λόγω συνταξιοδότησης που έλαβε χώρα από τις 18.3.2020 και έπειτα, θεωρείται άκυρη λόγω της ρητής νομοθετικής πρόβλεψης περί ακυρότητας των απολύσεων που περιλαμβάνεται στην από 20.4.2020 ΠΝΠ. Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο, καθώς εν προκειμένω η καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη συντελείται με σκοπό την αποδέσμευση του μισθωτού, ο οποίος επιθυμεί και πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Θεωρούμε λοιπόν ανεπιεικές ένας εργοδότης να απολέσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των μέτρων στήριξης επειδή προβαίνει σε καταγγελία σύμβασης με σκοπό τη συνταξιοδότηση του μισθωτού.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διάταξη γίνεται λόγος για ακυρότητα όλων των απολύσεων ανεξαρτήτως της αιτίας αυτών, συστήνεται η αποφυγή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ακόμη και για την περίπτωση της συνταξιοδότησης. Πάντοτε βεβαίως είναι δυνατή η παραίτηση εκ μέρους του εργαζομένου εφόσον έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.

 

Share This