Τεράστιο θέμα έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα  μετά την δημοσίευση της απόφασης για τους ΚΑΔ που πλήττονται. Διότι η απόφαση που έρχεται ως συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προϋποθέτει αναστολής εργασίας για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που πλήττεται ΜΟΝΟ ο κύριος ΚΑΔ τους.

Είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο θέμα δεν χρίζει ερμηνείας από εργασιακούς συμβούλους, ωστόσο εμμέσως επηρεάζει την εργατική επιδότηση και για αυτό τον λόγο, επέλεξα να το αναδείξω και πάλι.

Παρότι τελικά όλες οι εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργών ανέφεραν ότι θα ενταχθούν όσες επιχειρήσεις πλήττονται με μείωση τζίρου, τελικά η διασύνδεση ΜΟΝΟ με τον κύριο ΚΑΔ μπορεί να φέρει:

  • ακυρότητα της αναστολής εργασίας χιλιάδων εργαζομένων που δεν θα λάβουν την επιδότηση των 800€
  • μη ένταξη αυτών των εργαζομένων στα ευεργετικά μέτρα όπως π.χ. αναστολή πληρωμής φόρων και δανείων
  • μη ένταξη των επιχειρήσεων στα ευεργετικά μέτρα όπως π.χ. δόσεις δανείων, ασφαλιστικές εισφορές, φόρους κ.λ.π.

Συγκεκριμένα η απόφαση Α.1053/2020«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» αναφέρει ότι:Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Επίσης αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Το μείζον αυτό πρόβλημα, προέβαλε ο  Βασίλης Πρασσάς, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων.Πρέπει ΑΜΕΣΑ να δώσει λύση το Υπουργείο Οικονομικών είτε ανάλογα με τη μείωση τζίρου της επιχείρησης (όπως άλλωστε ανέφεραν στις εξαγγελίες τους οι αρμόδιοι υπουργοί), είτε συνδέοντας την αναστολή με το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων, είτε – σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο – να επιτρέψει το δικαίωμα επιδότησης και για δευτερεύοντες ΚΑΔ.

Τα μέτρα στήριξης πρέπει να στοχεύουν στην διατήρηση της « οικονομικής αλληλουχίας» τονίζει ο Κώστας Νιφορόπουλος -Ορκωτός Ελεγκτής , Λογιστής.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι, πως θα αντιμετωπίσουμε το «σπάσιμο της οικονομικής αλληλουχίας», δηλαδή ακύρωση παραγγελιών, απλήρωτες επιταγές, σημαντική/καθολική πτώση των πωλήσεων στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, κ.λπ. Ο «Ιός » αυτός έχει αφενός την ίδια «μεταδοτικότητα» με τον «Κορωνοϊό» και αφετέρου δεν μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν κανένα μέτρο προφύλαξης. Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι «ΚΑΔ» και «ΚΑΔ» με ανοσία στην Κρίση Ο Κ.Α.Δ (Κωδικός αριθμός δραστηριότητας), είναι ένας Κωδικός αριθμός με τον οποίο δηλώνουμε την Οικονομική Δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης . Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από αυτούς της απόφασης Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού (1) εντάσσονται σε σημαντικά μέτρα στήριξης, ενώ οι άλλες όχι . Για χάριν συντομίας ας ονομάσουμε τους ΚΑΔ, που εντάσσονται, ως «Μολυσμένους» ( δηλαδή αυτούς, που έχουν προσβληθεί από «οικονομικά» μικρόβια και άρα χρειάζονται, οικονομική στήριξη ) και τους ΚΑΔ, που δεν εντάσσονται, ως «Μη Μολυσμένους» ΚΑΔ

Μια σύντομη διδακτική ιστορία Ήταν ένας «Μη Μολυσμένος» ΚΑΔ, ο οποίος όμως είχε πάρει μια μεταχρονολογημένη επιταγή ή έστω περίμενε να εισπράξει από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών, που είχε κάνει σε ένα «Μολυσμένο» ΚΑΔ. Όταν πήγε να εισπράξει την επιταγή ή την απαίτηση, δεν μπόρεσε γιατί ό «μολυσμένος » ΚΑΔ, του έδειξε την Κρατική λίστα ( 1) ότι περιλαμβάνεται στους «μολυσμένους » ΚΑΔ. Έπειτα ο «Μη Μολυσμένος» ΚΑΔ, πήγε σε έναν άλλον «Μη Μολυσμένο» ΚΑΔ και ζήτησε να τον πληρώσει. Τότε αυτός του είπε ότι δεν μπορεί να τον πληρώσει γιατί δεν μπόρεσε να εισπράξει από έναν «Μολυσμένο» ΚΑΔ. Στο τέλος ο «Μη Μολυσμένος» ΚΑΔ, γύρισε πίσω και είπε στους εργαζόμενους, στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που ενοικίαζε και στους προμηθευτές του, ότι δεν μπορεί να τους πληρώσει, γιατί δεν τον πλήρωσαν ( και μάλλον δεν θα τον πληρώνουν ) οι άλλοι ΚΑΔ ( «Μολυσμένοι» και «μη Μολυσμένοι») . Το κακό βέβαια ήταν ότι επειδή οι επιχειρήσεις αυτές και κυρίως οι εργαζόμενοί τους δεν είχαν αναγνωριστεί ( δεν ήταν δηλαδή στην λίστα (1) ) από το Κράτος ως «Μολυσμένοι», δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κανένα μέτρο κρατικής προστασίας …. Είναι ακριβώς όπως στον «Κορωνοιό», η επαφή του ενός ΚΑΔ, με άλλον «Μολυσμένο» ΚΑΔ , μεταδίδει την «Οικονομική Ασθένεια ». Να προστατεύσουμε όλους τους ΚΑΔ ( ή έστω να χρησιμοποιήσουμε άλλα ρεαλιστικά «τεστ διάγνωσης» ), γιατί όλοι ( ή σχεδόν όλοι ) είναι «μολυσμένοι» … Τα « μέτρα», που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να είναι Καθολικής εφαρμογής Πρέπει σύντομα να φτιάξουμε, ένα αξιόπιστο «τεστ διάγνωσης», που θα αντικαθιστούσε το άστοχο κριτήριο των ΚΑΔ ( είχε να κάνει με παραμέτρους όπως : ποσοστό πτώσης του τζίρου, μισθολογικό κόστος, επισφάλειες λόγω κορωνοίου, κ.λπ ) και αφετέρου πήραν πρωτοποριακά μέτρα θεραπείας (δηλαδή χρηματοδότησης) . Δεν φανταζόμαστε τι θα γίνει στην αγορά όταν θα την αφήσουμε να πλημμυρίσει με ακάλυπτες Επιταγές και άρα καταβαράθρωση της «Εμπορικής Πίστης »…….. «Οι καιροί ου μενετοί» ( «Οι καιροί δεν περιμένουν» ) ……..

 

Share This