Τετραετία ισχυρών επιδόσεων καταγράφει η WIND, καθώς και το 2019 σημείωσε αύξηση σε τζίρο και λειτουργική κερδοφορία, κλείνοντας το έτος με συνολικά έσοδα από υπηρεσίες 517,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA -κέρδη πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ύψους 142,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 4,4% και 14,6% αντίστοιχα.

Στη διάρκεια του έτους, η WIND προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 87,1 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας τα κεφάλαια κυρίως για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στην κινητή (4G+) και στη σταθερή (FTTx).

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2019 ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος επιταχυνόμενης ανάπτυξης, σφραγίζοντας την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία έχει εισέλθει ήδη από το 2016. «Η WIND Ελλάς τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια σημαντική επιχειρηματική μεταμόρφωση και μια ευέλικτη και αποδοτική κεφαλαιακή διάρθρωση», ανέφερε ο κ. Νάσος Ζαρκαλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND Ελλάς, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους.

«Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις μας σε υποδομές κινητών και σταθερών δικτύων νέας γενιάς, σε πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και με βασική προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, μας δίνει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η σημερινή πανδημία του COVID – 19 αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Προτεραιότητα για εμάς είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε θέσει σε εφαρμογή από πολύ νωρίς, αυστηρά προληπτικά μέτρα για τη λειτουργία της εταιρείας, ώστε να συνεχίζουμε να προσφέρουμε απρόσκοπτα τις υπηρεσίες μας στους συνδρομητές μας».

Οι οικονομικές επιδόσεις

Το 2019, η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 525 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας και με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding). Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετώντας την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Η πορεία της WIND το 2019 χαρακτηρίστηκε από άνοδο σε όλους τους δείκτες. Αναλυτικότερα:

Στην κινητή τηλεφωνία

  • Αύξηση εσόδων 5,4%
  • Επέκταση της κάλυψης 4G πανελλαδικά στο 98%
  • Αύξηση στην ετήσια κίνηση δεδομένων κατά 59,5%
  • Η κάλυψη 4G, μέσω του οποίου έγινε το 80% της κίνησης δεδομένων κατά την περασμένη χρονιά, άγγιξε πανελλαδικά το 98% στο τέλος του 2019.

Στην σταθερή τηλεφωνία

  • 230.000 νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες κινητής, σταθερής και Internet
  • 22,6% διείσδυση γραμμών NGA
  • Στη διάρκεια του 2019 η WIND συνέχισε να αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας LLU και NGA. Η συνολική βάση συνδρομητών LLU και NGA αυξήθηκε κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 633.000.

Αντίστοιχα ο αριθμός των νοικοκυριών που απολαμβάνουν υπηρεσίες σύγκλισης από την WIND (κινητή, σταθερή & Internet) ανήλθε σε 230.000 στο τέλος του 2019, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 14,7%.

Οι συνδρομητές NGA ήταν 143.000 στο τέλος του έτους, σημειώνοντας 88,7% ετήσια αύξηση. Κατασκευάστηκαν 291.000 γραμμές NGA πανελλαδικά μέχρι το τέλος του 2019.

Οσον αφορά την WIND VISION συνεχίζει τη δυναμική της παρουσία στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς η πρωτοποριακή πλατφόρμα μετρά πλέον 66.000 συνδρομητές, με τους 10.000 από αυτούς να προστίθενται στο πελατολόγιο της εταιρείας το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Share This