Τον Μάρτιο του 2019 οι επιταγές που είχαν σφραγιστεί ως ακάλυπτες από τις τράπεζες και είχαν αναγγελθεί στον Τειρεσία είχαν ανέλθει σε μόλις 822 τεμάχια αξίας 10 εκατ. ευρώ.Το Φεβρουάριο του 2020 το ύψος των ακάλυπτων επιταγών ήταν ακόμη χαμηλότερο και διαμορφώθηκε στα 9,2 εκατ. ευρώ.Τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ανταποκρινόμενα στις εκκλήσεις του εμπορικού κόσμου ήλθαν σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και αποφάσισαν να επιμηκύνουν το χρόνο εξόφλησης των εν λόγω επιταγών χωρίς κυρώσεις.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιταγές που θα πρέπει να εξοφληθούν από τις 31 Μαρτίου και μετά θα λάβουν ένα σεβαστό περιθώριο χρόνου 75 ημερών, έως τις 15 Ιουνίου, προκειμένου να πληρωθούν. Η διαδικασία αυτή θα συνοδευθεί από μη αναγγελία των επιταγών στο Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία.

Share This