Σε αναβάθμιση του συστήματος τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών προχώρησε η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, με τους καταναλωτές να μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Αναβαθμίζει το σύστημα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, που έχει ήδη αναστείλει την λειτουργία των κεντρικών της γραφείων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρηματιών από το σπίτι τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους είτε τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης: 2162000499, 2162000401-5 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9π.μ. – 5μ.μ.) είτε ηλεκτρονικά στο email: info@deda.gr. Η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση εφαρμόζεται τόσο για τους πολίτες που είναι ή θέλουν να γίνουν καταναλωτές φυσικού αερίου όσο και για τους επαγγελματίες του χώρου. Ειδικότερα:

1. Οι πολίτες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύνδεση με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.deda.gr), να αποθηκεύσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: sindesi@deda.gr.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τη χρήση τηλε-εργασίας, θα επικοινωνήσουν μαζί τους και θα τους ενημερώσουν για τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβούν:

  •  Εάν η ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός ενεργού δικτύου της ΔΕΔΑ, τότε η σύνδεση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και από την εταιρεία θα του αποσταλούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. αίτηση σύνδεσης, δικαιολογητικά) για να προχωρήσει η διαδικασία. Στη συνέχεια, η υποβολή της αίτησης σύμβασης, των δικαιολογητικών και της σύμβασης σύνδεσης θα γίνει ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο στο email: sindesi@deda.gr.
  • Εάν η ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εκτός ενεργού δικτύου της ΔΕΔΑ, τότε η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΔΑ και ο καταναλωτής θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου.

2. Οι καταναλωτές οι οποίοι είναι ήδη συνδεδεμένοι με τα δίκτυα φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήματα που αφορούν στη σύμβασή τους , μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στο email: sindesi@deda.gr

Επίσης, ηλεκτρονικά θα εξυπηρετούνται από τη ΔΕΔΑ οι μηχανικοί και επαγγελματίες φυσικού αερίου σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Η υποβολή αιτημάτων βεβαιώσεων ύπαρξης δικτύου φυσικού αερίου, βεβαιώσεων συνδεσιμότητας, καθώς και βεβαιώσεων για τις εκσκαφές πλησίον δικτύου, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.athanassopoulou@deda.gr
  • Τα φύλλα καύσης θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση fylla_kaysis@deda.gr

Μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της ΔΕΔΑ (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα), μπορούν να γίνονται:

  • Η υποβολή μελετών για υφιστάμενες οικοδομές. Στον φάκελο, θα πρέπει να υπάρχει η σημείωση: «υπόψη κου Πατρίκιου, Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης».
  • Η υποβολή μελετών για νεόδμητες οικοδομές. Στον φάκελο, θα πρέπει να υπάρχει η σημείωση: «υπόψη κου Φωκιανού, Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης».

Επισημαίνεται ότι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται ‘Αμεση Επέμβαση στο Δίκτυο Διανομής, λειτουργούν σε αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη βάση τα τηλέφωνα: 11711 για τα αστικά δίκτυα και 8001122222, 2105551666 για τα βιομηχανικά δίκτυα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This