Η European DIGITAL SME Alliance και 48 ενώσεις ψηφιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΚΕΕ – Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας) έστειλαν επιστολή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητώντας την καλύτερη ένταξη τους στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027.

Όπως αναφέρουν, «ακόμη και πριν ο COVID-19 απειλήσει την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης, οι ψηφιακές ΜμΕ αντιμετώπιζαν σοβαρές προκλήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΤΠΕ δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη. Επίσης, πλήττονται από σοβαρή έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, για το οποίο ανταγωνίζονται επίσης μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες με τη σειρά τους πληρώνουν μόνο ένα κλάσμα των φόρων που καταβάλλουν οι ΜμΕ. Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι ψηφιακές ΜμΕ αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης σε όλους τους άλλους τομείς.

Η βασική απαίτηση των ευρωπαϊκών ΜμΕ είναι να λάβουν το 50% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ψηφιακή καινοτομία. Αυτός ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει προγράμματα όπως το Horizon Europe, το Digital Europe, το Connecting Europe Facility και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Σήμερα, οι ΜμΕ λαμβάνουν περίπου 20%, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και οι ερευνητικοί οργανισμοί μοιράζονται το υπόλοιπο 80%».

Ο Πρόεδρος της DIGITAL SME Alliance, Dr Oliver Grün, σημείωσε ότι «οι ΜμΕ είναι η δύναμη που θα πυροδοτήσει την ευρωπαϊκή οικονομία μετά την κρίση του κορονοϊού. Ως το 99% όλων των επιχειρήσεων, οι ΜμΕ θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον το 50% των διατιθέμενων κονδυλίων της ΕΕ για ψηφιακή καινοτομία».

 

 

 

 

 

Share This