Τη διαδικασία υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος, αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.Η εγκύκλιος καθορίζει τις ασφαλιστέες αποδοχές των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ διευκρινίζει και πως «μετράνε» τα πλασματικά χρόνια ασφάλισης που εξαγοράστηκαν.H εγκύκλιος του υπουργού εργασίας προβλέπει, πως οι βασικές μεταβολές που έχουν επέλθει στις ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4670/2020 επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών:
Α) των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να υφίσταται εναρμόνιση προς τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.
Β) κατηγοριών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα:των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με χρόνο ασφάλισης διανυθέντα κατ’ αποκλειστικότητα μέχρι την 31.12.1997 δηλαδή πριν την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν. 2458/1997 και αιρετών ασφαλισμένων του δημοσίου που είχαν διατελέσει Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων ή Νομάρχες πριν το 2002 για τους οποίους υπήρχε δυσχέρεια στην εξεύρεση των αποδοχών.

Share This