«Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 είναι ένα πρωτοφανές γεγονός που με κάποιο τρόπο θα αγγίξει όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη. Ως επιχείρηση τροφίμων και ποτών, αναγνωρίζουμε και διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κρίση. Η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών, των συνεργατών, των καταναλωτών και των προϊόντων μας παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας» σημειώνει η Coca Cola HBC σε ανακοίνωση της.

«Παράλληλα, εφαρμόσαμε τα κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης και συνέχειας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα εργοστάσια παραγωγής και η αλυσίδα εφοδιασμού παραμένουν πλήρως λειτουργικά. Έχουμε εφαρμόσει παγκόσμια μέτρα προφύλαξης και υγιεινής για τις βέλτιστες πρακτικές σε όλα τα σημεία μας, συμπεριλαμβανομένων ακόμη αυστηρότερων πρωτοκόλλων και, όπου είναι δυνατόν, οι άνθρωποι μας εργάζονται από το σπίτι. Μέχρι σήμερα αυτό σήμαινε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού μας είναι λειτουργική. Καθώς προχωράμε και οι κυβερνήσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-19, παρατηρούμε κάποια διαταραχή, αν και η έκταση και η διάρκεια είναι άγνωστες».

Η εταιρεία σημειώνει πως οι συναλλαγές της τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες της. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, η κίνηση στις αγορές εξαρτιόταν από τη σοβαρότητα των περιορισμών στην κινητικότητα. Σε αγορές με μεγάλους περιορισμούς, όπως η Ιταλία καθώς και η κεντρική και νότια Ευρώπη, η ζήτηση στο κανάλι πωλήσεων εκτός σπιτιού έχει επηρεαστεί σοβαρά. Σε αυτές τις αγορές, αυτό το κανάλι αντιπροσωπεύει το 35-40% των πωλήσεων.

«Δεδομένης αυτής της κατάστασης, εξετάζουμε ήδη τα μέτρα εξοικονόμησης κόστους και επαναξιολογούμε τις επενδύσεις μάρκετινγκ και κεφαλαιουχικών δαπανών. Αυτές οι δράσεις θα βοηθήσουν στην υποστήριξη της κερδοφορίας μας.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία COVID-19 στα πλήρη αποτελέσματα του έτους 2020. Δεδομένης της αβεβαιότητας όσον αφορά στη διάρκεια και τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, δεν πιστεύουμε πλέον ότι είναι συνετό να παρέχουμε καθοδήγηση για το τρέχον οικονομικό έτος» αναφέρει η εταιρεία.

 

 

 

 

 

Share This