Μεγάλες μειώσεις μισθών λόγω της εκ περιτροπής εργασίας και εκ περιτροπής και μερική απασχόληση για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Βρούτσης, σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν απέκλεισε την επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησης, που εισάγεται με την πρόσφατης Π.Ν.Π(68Ά/20.3.2020), ακόμα και σε εργαζόμενους, που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος- Εργατολόγος

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.3846/2010, Ν.3899/2010 και τον Ν.4635/2019, αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορούσε, αντί της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρεπόταν να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως, είχε προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 260/2006 και του ν. 1767/1988. Με βάση τη νομολογία, ήταν αδύνατη μέχρι τώρα, η εφαρμογή εκ περιτροπής απασχόλησης, σε εργαζομένους που ήδη εργάζονταν με σύστημα μερικής απασχόλησης. Με βάση την πρόσφατη Π.Ν.Π. λοιπόν, αν εργαζόμενος που αμείβεται με το βασικό μισθό σε καθεστώς μερική απασχόλησης, ενταχθεί στο νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίαςθα λάβει μηνιαίο μισθό 200 ευρώ! Εκκρεμεί βεβαίως η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 της ΠΝΠ υπουργική απόφαση, που θα κρίνει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου, που αν ισχύσει ως έχει, θα επιφέρει σημαντική μείωση αποδοχών σε μεγάλο ποσοστό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που απασχολείται ήδη με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Share This