Καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου. Όμως προσοχή. Οι μισθωτοί πρέπει να λάβουν μισθό ή αναλογία του μέχρι την ημερομηνία αναστολής της σύμβασης τους. Μόνο για το διάστημα από την αναστολή της σύμβασης και για 1,5 μήνα ο εργοδότης δεν οφείλει ούτε μισθό ούτε εισφορές.Μετά τις 30 Απριλίου;Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι τα μέτρα θα είναι δυναμικά και δεν αποκλείεται να ανανεωθεί το επίδομα. Αλλά δεν γνωρίζουμε ούτε το πόσο ούτε τη διάρκεια.

Share This