Μόνο εάν αποφασίσει η επιχείρηση που ανέστειλε τη λειτουργία της με κρατική απόφαση ή επειδή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και υπολειτουργεί και εντάσσεται στους καταλόγους με τους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Με βάση τις ανακοινώσεις, η αναστολή των συμβάσεων θα ισχύσει μέχρι τις 20 Απριλίου.Χάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για αυτό το χρονικό διάστημα;Οι εισφορές, υπολογισμένες επί των αμοιβών που προβλέπει η σύμβαση εργασίας (εφόσον ανασταλεί) θα καλυφθούν από το κράτος..Μετά τις 30 Απριλίου θα επανέλθει ο μισθός;Το πιο πιθανό είναι να επεκταθεί ο χρόνος αναστολής των συμβάσεων.

Share This