Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου , οι οποίες αναστέλλονται, συνεχίζουν να υφίστανται με τα την αναστολή για όσο χρόνο υπολειπόταν

Κωστας Τσουκαλάς -δικηγόρος

Άδειες άνευ αποδοχών που συμφωνήθηκαν μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους με κρατική απόφαση , θεωρούνται άκυρες . Άκυρες οι απολύσεις 18-3 και μετά σε επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία και απαγόρευση απολύσεων από σήμερα και μετά. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές Το επίδομα των 800 ευρώ θα το λάβουν όχι μόνο όσοι απολύθηκαν αλλά και όσοι παραιτήθηκαν ( η εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση)από 1-3-2020 έως 20-3-2020. Για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή παρατείνονται οι προθεσμίες για πληρωμές δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρατείνονται για 3 μήνες χωρίς να ισχύουν τόκοι και προσαυξήσεις. Οι επιχειρήσεις που αναστείλουν συμβάσεις και θα εφαρμόσουν εκ περιτροπής του άρθρου 9 θα πρέπει για ισόχρονο διάστημα να διατηρήσουν τους ίδιους εργαζομένους και με τους όρους που ίσχυαν έως 21-3-2020 Μπορεί μια επιχείρηση να θέσει ένας μέρος του προσωπικού σε αναστολή σύμβασης και το υπόλοιπο σε λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας (εκ περιτροπής μισές μέρες το μήνα)

Share This