Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλουν και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 20 Μαρτίου 2020 είτε με καταγγελία από τους ίδιους είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

Share This