Η Δάιος Πλαστικά γνωστοποίησε ότι στις 27/03/2020 υπέγραψε Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ποσού 30.886.000,00 ευρώ με Διοργανωτή της έκδοσης, Πληρεξούσιο καταβολών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών την Alpha Bank και Συμμετέχουσα Τράπεζα την Eurobank.

Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 20η Ιουνίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Επίσης την ίδια ημερομηνία η θυγατρική εταιρία (100%) της Δάιος Πλαστικά, Hellas Holiday Hotels Α.Ε. υπέγραψε Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ποσού 56.419.425,00 ευρώ με Διοργανωτή της έκδοσης, Πληρεξούσιο καταβολών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δανειστών την Alpha Bank και Συμμετέχουσα Τράπεζα την Eurobank.

Συγκεκριμένα το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

 

Share This