Από τις 2 έως τις 10 Απριλίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού να εγγραφούν στο Taxis για να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματοδοτικό σχήμα της «επιστρεπτέας προκαταβολής» 1 δισ. ευρώ.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η λειτουργία του χρηματοδοτικού σχήματος συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία θα είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος, ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Η ενίσχυση θα χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το κράτος, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος της φορολογικής διοίκησης (Taxis).

Share This