Πάνω από 1,7 κ. εργαζόμενοι, δηλαδή το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

Γιάννης Καρούζος -εργατολόγος

Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και αφορά χρονικό διάστημα 45 ημερών.

Οι δικαιούχοι των 800 ευρώ δικαιούνται αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία για 4 μήνες αλλά και έκπτωση 25% αν οι φορολογικές υποχρεώσεις υποβληθούν εμπρόθεσμα. Στο προστατευτικό πλαίσιο εντάσσονται 800.000 επιχειρήσεις, δηλαδή το 76% του συνόλου των νομικών προσώπων ενώ καλύπτεται το 86% των ΚΑΔ

Την επόμενη Δευτέρα 6 Απριλίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να υποβάλλουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες την δική τους δήλωση για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, οι επιτηδευματίες,  αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους θα μπορούν σε μια εβδομάδα να υποβάλλουν το σχετικό ψηφιακό έντυπο στο σύστημα Εργάνη για να λάβουν και οι ίδιοι την έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ. Ρήτρα μη απόλυσης και διατήρησης προσωπικού ισχύει και για τους επαγγελματίες σε περίπτωση που απασχολούν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας προκειμένου να λάβουν τα 800 ευρώ και τα υπόλοιπα ευεργετήματα. .

Όσον αφορά στους επιστήμονες, δηλαδή σε :

 • οικονομολόγοι/λογιστές,
 • μηχανικοί,
 • δικηγόροι ανέξαρτητοι επαγγεματίες ή με έμμισθη εντολή,
 • ιατροί,
 • εκπαιδευτικοί και ερευνητές

θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα-αποζημίωση ύψους 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο, μέσω υλοποίησης ειδικού ανοιχτού προγράμματος τηλεκατάρτισης

Το ποσό θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, και χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις. Η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός Απριλίου (από 15 Απριλίου) ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι 30 Απριλίου.

Το επίδομα των 600 ευρώ για τους επιστήμονες αφορά αποκλειστικά τον μήνα Απρίλιο. Εφόσον η κρίση παραμείνει και συνεχιστεί από τον μήνα Μάιο και μετά, οι ειδικές περιπτώσεις των 6 επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι/λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές) θα ενταχθούν στο προστατευτικό καθεστώς που έχουν ενταχθεί και οι μισθωτοί εργαζόμενοι αλλά και οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή θα λάβουν από τον μήνα Μάιο και μετά την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η αποζημίωση ειδικού σκοπού αφορά χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ θα αφορά μόνο τον Απρίλιο. Τα μέτρα δηλαδή για τους επιστήμονες θα ξεδιπλώνονται σε 2 στάδια :

 • Για τον μήνα Απρίλιο οι επιστήμονες θα μπορούν να λάβουν 600 ευρώμέσω του προγράμματος τηλεκατάρτισης
 • Για την περίοδο 1η Μαίου έως 15 Ιουνίου κι εφόσον η κρίση της επέλασης του κορονοιού συνεχιστεί, οι επιστήμονες θα μπορούν να λάβουν τα 800 ευρώτης έκτακτης αποζημίωσης.

Οι δικαιούχοι επιστήμονες θα μπορούν να υποβάλλουν σε ειδικό Εντυποτην συμμετοχή τους στο εξειδικευμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεών τους την επόμενη εβδομάδα.

Το πρόγραμμα θα αφορά 10 εξειδικευμένους πιστοποιημένους θεματικούς κύκλους, από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν έναν από αυτούς, που θα μπορούν να ολοκληρωθούν το πολύ εντός 10 ημερών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, στους δικαιούχους, εφόσον το επιθυμούν, θα προσφέρεται η δυνατότητα της πιστοποίησης τους στο γνωστικό αντικείμενο της επιλόγης τους.

Παράλληλα, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα θα υπάρχει διάταξη που θα παρέχει μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων και ελ. επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου (πληρωτέες έως αύριο 31/3) και Μαρτίου (πληρωτέες έως 30 Απριλίου) σε όσους πληττόμενους ελεύθερους επαγγελματίες θελήσουν να τις καταβάλλουν στην προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία τους, δηλαδή αύριο στις 31/3 και στις 30/4. Ειδάλλως, θα μπορούν να τις καταβάλλουν κανονικά από την 1ηΣεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ με απόφαση που θα λάβει σήμερα, θα μετατοπίζει χρονικά την ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, απαιτητών μέχρι 31/3, στις 10 Απριλίου 2020 και έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές 10 μέρες μετά. 

Αυτό σημαίνει πως

 • όσοι δεν πλήττονται και δεν δικαιούνται την αναβολή ώστε να πληρώσουν τις εισφορές Φεβρουαρίου μέχρι 1η Σεπτεμβρίου και τις εισφορές Μαρτίου μέχρι 1η Οκτωβρίου αλλά και
 • όσοι πλήττονται πλην όμως επιθυμούν να πληρώσουν έγκαιρα για να λάβουν την έκπτωση 25%

θα μπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές Φεβρουαρίου μέχρι 10 Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, από σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου υπάρχει στο σύστημα “Εργάνη” νέα φόρμα υποβολής η οποία είναι εμπλουτισμένη με τα ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλλουν τις ειδικές ψηφιακές αιτήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πλήττονται βάσει ΚΑΔ. Επίσης από σήμερα το Εντυπο Εργοδοτών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έχει εμπλουτιστει με τις κατηγορίες ΚΑΔ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες

 • shop–in a – shop” και
 • επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς (branded)ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε Μητρώο Online Media”,

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, κάλεσε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλλει δήλωση ως πληττόμενοι με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης, αλλά, με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων του 2018, εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλλουν συμπληρωματικά νέο έντυπο Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου τον πίνακα εργαζόμενων, ώστε να δικαιωθούν αυτοί και οι εργαζόμενοί τους το μέτρο μείωσης του ενοικίου τους

Προσοχή, μέχρι και αύριο 31 Μαρτίουέχουν χρονικό περιθώριο οι εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με διοικητική εντολή να υποβάλλουν την ειδική ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει αιτήματα 295.246 επιχειρήσεις που αφορούν σε 410.705 εργαζόμενους. 

 

 

Share This