Μαζί με τη μισθοδοσία του Απριλίου θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζομένους στη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Προστασία, όπως είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Δώρο θα αντιστοιχεί στο 50% του βασικού μισθού τους. Αυτό ξεκαθαρίζει σημερινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Πρόκειται για “έκτακτη” παροχή.

Aναλυτικά, η ΠΝΠ προβλέπει πως “στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί:

1. στα νοσοκομεία

2. στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.)

3. στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

4. στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας” (ΙΦΕΤ ΑΕ)

5. στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

6. στα κέντρα υγείας

7. στα κέντρα ψυχικής υγείας

8. στα αγροτικά ιατρεία

9. στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

10. στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε)

11. στην κεντρική υπηρεσία των Υπε

12. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος μεταξύ 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020.

Share This