Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της έρευνας, κηρύχθηκε η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον.

Κλαδική έρευνα στο ηλεκτρονικό εμπόριο ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και βρίσκεται στο επίκεντρο της γενικότερης πρωτοβουλίας της για λήψη μέτρων που συνεισφέρουν στην επίτευξη της ανασύστασης της οικονομίας, στην προώθηση της καινοτομίας και στην ψηφιακή μετάλλαξη της χώρας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη της τη σημαντική θέση που κατέχει πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, ως ένα αξιόπιστο σύστημα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων να ευνοήσουν την ανάπτυξη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, αποφάσισε την έναρξη κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, κηρύχθηκε η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση διά ζώσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός του μηνός Απριλίου, ή/και υποβάλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος.

Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην δημόσια διαβούλευση.

Χρονοδιάγραμμα κλαδικής έρευνας:

* 11.03.2020 – Επίσημη έναρξη της κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο

* 31.03.2020 – Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

* 13.04.2020 – Τελευταία ημέρα της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη

* 23-30.04.2020 – Διενέργεια τηλεδιάσκεψης

* 08.05.2020 – Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων

* 18.05.2020 – Αποστολή ερωτηματολογίων σε εκπροσώπους του κλάδου, βάσει των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από την τηλεδιάσκεψη και τα υποβληθέντα σχόλια των ενδιαφερομένων

* 05.06.2020 – Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή έγγραφων απαντήσεων στα ερωτηματολόγια

* 30.10.2020 – Δημοσίευση του πρώτου σχεδίου Έκθεσης επί της κλαδικής έρευνας

* 01.11.2020 – Έναρξη δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης και δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχολίων επί του πρώτου σχεδίου Έκθεσης

* 30.04.2021 – Δημοσίευση της τελικής Έκθεσης

 

 

 

 

 

 

 

Share This