Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Bloomberg οι προσφορές που κατατέθηκαν κρίθηκαν μη ικανοποιητικές από την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Στον τερματισμό της διαδικασίας πώλησης της θυγατρικής, Εθνικής Ασφαλιστικής, προχώρησε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας όπως ήταν αναμενόμενο.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Bloomberg οι προσφορές που κατατέθηκαν κρίθηκαν μη ικανοποιητικές από την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Η τράπεζα σχεδιάζει να προχωρήσει εκ νέου σε διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά την εξομάλυνση των συνθηκών στις αγορές από τις πιέσεις της επιδημίας.

Σημείο κλειδί στην εξέλιξη της διαδικασίας για την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι το τίμημα που θα δοθεί από τους ενδιαφερόμενους στις δεσμευτικές προσφορές καθώς οι μη δεσμευτικές προσφορές ήταν χαμηλότερες των προσδοκιών και απομένει να φανεί πόσο θα κλείσει η ψαλίδα του τιμήματος σε σχέση με τη λογιστική αξία της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα αποτιμά την αξία της Ασφαλιστικής στο 1,06 δισ. ευρώ, άρα χρειάζεται μια προσφορά άνω των 800 εκατ. ευρώ για να αποφύγει την εγγραφή ζημιάς.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2019 η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε αύξηση κερδών και παραγωγής. Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 59,2 εκατ. ευρώ τα κέρδη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της εθελουσίας εξόδου 117 εργαζομένων. Με βάση το πενταετές business plan (2018-23), η Εθνική Ασφαλιστική θα επιτυγχάνει, τα επόμενα χρόνια, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εργασιών 12%, με μέση μείωση κόστους, ετησίως, περίπου 1%.

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, που εκκρεμεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, αναμένεται να βελτιώσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ η τράπεζα θα διατηρήσει στη μεγαλύτερη θυγατρική της ποσοστό της τάξης του 20%.

 

 

 

 

 

 

Share This