Αναφορικά με το θέμα που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη και με την οικονομική αδυναμία αποπληρωμής των δόσεων τους λόγω της δύσκολης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί προβλέπονται τα κατωτέρω,τα οποία δίνουν μία πρώτη ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

Παναγιώτης Τσόγκας – Δικηγόρος Αθηνών, LL.M

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κατωτέρω μέτρα:

Με το αρθ. 5 της από 30/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 75/30.3.20) ορίζονται τα κάτωθι:

1. Αναστέλλονται για τρεις μήνες οι δόσεις του ν. Κατσέλη (προσωρινών διαταγών και οριστικών αποφάσεων) για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του COVID-19.

2. Αναστέλλονται για τρεις μήνες οι δόσεις του ν. 4605/19 (ηλεκτρονική πλατφόρμα κύριας κατοικίας) (προσωρινών διαταγών, συναινετικών και δικαστικών ρυθμίσεων) για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του COVID-19.

Share This