Παράταση για την υποβολή δηλώσεων από τους εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την υποχρεωτική λόγω κρατικής εντολής, αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων, στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού.Οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση, έως 10 Απριλίου 2020. Η προθεσμία έληγε 30/3/2020

Share This