Έκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στην περίμετρο των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, εφόσον αυτές εξοφληθούν εμπρόθεσμα, προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία εκδόθηκε σήμερα.

Η έκπτωση αφορά σε δόσεις βεβαιωμένων οφειλών με ημερομηνία καταβολής από 30 Μαρτίου έως 30 Απριλίου με εξαίρεση οφειλές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Οι διατάξεις ισχύουν για πληρωμές οι οποίες θα γίνουν από 30 Μαρτίου και μετά.

Στην ίδια ΠΝΠ προβλέπεται αναστολή 75 ημερών των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών για όσους πλήττονται από την πανδημία για την περίοδο 30 Μαρτίου έως 31 Μαϊου. Οι επιταγές πρέπει να διαβιβαστούν μέσω Τειρεσία ή μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ έως και αύριο στις τράπεζες για τους ΚΑΔ της αρχικής λίστας ή εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη συμπερίληψη νέων ΚΑΔ στον κατάλογο των δικαιούχων στήριξης.

Share This