Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ ανακοίνωσε ότι τίθεται στη διάθεση των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ ανακοίνωσε ότι τίθεται στη διάθεση των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2.
Το Κέντρο τονίζει ότι καθώς ο νέος κορονοϊός “συνεχίζει να εξαπλώνεται, η ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπισή του από την επιστημονική κοινότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ”.
Γι’ αυτό, αποφάσισε να διαθέσει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του, την τεχνογνωσία και τις ερευνητικές υποδομές του στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα μας.
Το Φλέμιγκ, με έδρα στη Βάρη Αττικής, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την ανάπτυξη και τη μελέτη ζωικών προτύπων που προσομοιάζουν με ασθένειες του ανθρώπου, συμβάλλοντας στην κατανόηση τους και την ανάπτυξη νέων μορφών διάγνωσης και θεραπείας.
Η δραστηριοποίηση του Κέντρου θα αφορά τρεις βασικούς άξονες:
1) Τη δυνατότητα συμμετοχής του σε δράσεις που αφορούν την ανίχνευση του ιού σε βιολογικά δείγματα στις εγκαταστάσεις επιπέδου βιοασφάλειας 2 (BSL-2) που διαθέτει το Κέντρο.
Το Φλέμιγκ διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές για να υποστηρίξει τη διεξαγωγή διαγνωστικών αναλύσεων, αλλά και για να συμμετέχει σε δράσεις για τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ή την ανάπτυξη νέων τεστ για την ανίχνευση αντισωμάτων στον SARS-CoV-2.
2) Την υποστήριξη της έρευνας για την κατανόηση της παθογένειας του ιού μέσω πρόσβασης στις εγκαταστάσεις πειραματικών ζωικών προτύπων του Κέντρου και κυρίως μέσω παροχής πειραματικών μοντέλων που σχετίζονται με τη λοίμωξη από SARS-CoV-2, το νευροτροπισμό του ιού και τη φλεγμονή.
Το Φλέμιγκ μπορεί να παρέχει προϋπάρχοντα ζωικά μοντέλα ή, ανάλογα με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις τρέχουσες κλινικές αναλύσεις του ιού, να δημιουργήσει νέα μοντέλα μέσω των εξειδικευμένων μονάδων που διαθέτει.
Επίσης, μέσα από πλατφόρμες αναγνώρισης κλινικών, κυτταρικών και μοριακών δεικτών, μπορεί να αναλάβει τον χαρακτηρισμό υποκείμενων κλινικών, γενετικών και επιγενετικών παραγόντων που συνδέονται με την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα στη μόλυνση με τον SARS-CoV-2.
3) Την παροχή τεχνογνωσίας και των απαραίτητων εργαλείων βιοπληροφορικής που απαιτούνται για την ανάλυση της αλληλουχίας του γενετικού υλικού του ιού που προσβάλλει τον ελληνικό πληθυσμό, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παραλλαγών του ιού με αυξημένη μεταδοτικότητα ή λοιμογόνο δυνατότητα.
Επιπλέον, το Κέντρο μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους συνδυαστικής βιοπληροφορικής ανάλυσης δεδομένων από μελέτες δειγμάτων ασθενών, με στόχο την εύρεση βιολογικών δεικτών χαρακτηρισμού της νόσου, αλλά και την επαναστόχευση φαρμάκων ήδη εγκεκριμένων για την αντιμετώπιση άλλων νοσημάτων.
Ερευνητές του Φλέμιγκ ήδη συνεργάζονται με διεθνείς ομάδες στο επίπεδο της βασικής έρευνας, όπως για παράδειγμα για την ανακάλυψη θεραπευτικών στόχων ενάντια στον ιό μέσω μοντελοποίησης και ανάλυσης δικτύων αλληλεπίδρασης του ιού με πρωτεΐνες του ξενιστή (σύνδεσμος).
Όλα τα δεδομένα της δράσης αυτής θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα με σκοπό την επιτάχυνση της έρευνας σχετικά με τη νόσο COVID-19.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Φλέμιγκ συμμετέχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας ως συντονιστής δύο Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών, των InfrafrontierGRκαι ELIXIR-GR, και ως κεντρικός εταίρος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων INFRAFRONTIER και ELIXIR, στα πλαίσια των οποίων συμβάλλει ήδη σε δράσεις τους για την αντιμετώπιση της COVID-19.
Share This