Η Federal Reserve ανακοίνωσε ότι θεσπίζει έναν προσωρινό μηχανισμό repo για τις ξένες κεντρικές τράπεζες που θα τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε δολάρια στην επικράτειά τους. Με τον νέο μηχανισμό, οι Κεντρικές Τράπεζες θα μπορούν προσωρινά να ανταλλάσσουν τους τίτλους αμερικανικού δημοσίου που διακρατούν στην Fed με δολάρια.

“Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς κρατικών ομολόγων προσφέροντας μια εναλλακτική πηγή αμερικανικών δολαρίων πέρν των πωλήσεων τίτλων στην ανοιχτή αγορά”, ανέφερε η Fed. Αναμένεται επίσης να αμβλύνει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά δολαριακής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ.

Πρόσβαση έχουν όλες οι κεντρικές τράπεζες και ξένες νομισματικές αρχές με λογαριασμό στην Fed.

 

Share This