Πρεμιέρα σήμερα 01/04 για την πλατφόρμα όπου εργαζόμενοι- δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€), θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους προκειμένου να πιστωθεί στους λογαριασμούς τους το επίδομα.

Σάντρα Γεράγγελου -φοροτεχνικός

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία τους σταμάτησε με κρατική απόφαση

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων , οι οποίες πλήττονται με βάση την δημοσιευμένη λίστα των Κ.Α.Δ. από το Υπουργείο Οικονομικών

• Εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από 01/03-20/03.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού αφορά διάστημα 45 ημερών , για το οποίο παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Προκειμένου να λάβει ο δικαιούχος το επίδομα θα πρέπει να γίνουν δύο αίτησεις. Η πρώτη αίτηση γίνεται από την επιχείρηση- εργοδότη. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες ανεστάλλει με κρατική απόφαση η λειτουργία τους, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση , δηλώνοντας την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ , έως 10 Απρίλιου (κατόπιν παράτασης). Οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση supportemployees.yeka.gr με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Αναμένεται παράταση και των ανωτέρω προθεσμιών. Εκτός από την αποζημίωση των 800€ δικαιούνται επιπλέον • Αναστολή πληρωμών οφειλών προς την Δ.Ο.Υ • Αναστολή πληρωμών προς τα ασφαλιστικά ταμεία • 25% έκπτωση εφόσον οι ανωτέρω οφειλές πληρωθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή δεν κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμών • Έκπτωση 40% στο ενοίκιο που πληρώνουν για κύρια κατοικία , εφόσον το μισθωτήριο είναι στο όνομά τους.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στη λίστα των πληττόμενων Κ.Α.Δ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΡΓΑΝΗ ,δηλώνοντας την αναστολή συμβάσεων εργαζομένων τους, από 24/03 έως 20/4. Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του Υπ. Εργασίας έως 30/04.

Εκτός από την αποζημίωση των 800€ δικαιούνται επιπλέον • Αναστολή πληρωμών οφειλών προς την Δ.Ο.Υ • Αναστολή πληρωμών προς τα ασφαλιστικά ταμεία • 25% έκπτωση εφόσον οι ανωτέρω οφειλές πληρωθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή δεν κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμών. Για την αίτηση στην ηλ. Διεύθυνση supportemployees.yeka.gr οι εργαζόμενοι θα χρειαστούν τους κωδικούς taxisnet. Αφού εισέλθουν στην πλατφόρμα θα πρέπει να δηλώσουν τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα επιλέξουν την επιχείρηση – εργοδότη (αρ,.πρωτοκόλλου) που έχει θέσει σε αναστολή την σύμβασή τους .

Τέλος θα δηλώσουν αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμούν να πιστωθούν τα χρήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ !Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ο εργαζόμενος, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αίτηση του εργοδότη και μάλιστα να του έχει γνωστοποιήσει και τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης στον εργαζόμενο. Εργαζόμενοι που εργάζονται σε περισσότερους του ενός εργοδότες, και έχουν τεθεί όλες οι συμβάσεις τους σε αναστολή , θα επιλέξουν ΜΟΝΟ έναν εργοδότη προκειμένου να είναι δικαιούχοι του επιδόματός. Εργαζόμενοι που εργάζονται σε περισσότερους του ενός εργοδότη , και ο ένας τον θέσει σε αναστολή ενώ η άλλη σύμβαση παραμένει ενεργεί ΔΕΝ δικαιούται το επίδομα.

Share This