Αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας “YALCO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.” από σήμερα 1 Απριλίου 2020, όπως ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Ειδικότερα, η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας αίρεται, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, την 31.03.2020, σε δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2019, επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Share This