Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διευκολύνει τους φορολογουμένους, καθώς μεταθέτει μια σειρά από κρίσιμες προθεσμίες που σχετίζονται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στις εφορίες έως και τις 31 Μαΐου.

Με την ΠΝΠ ανεστάλησαν έως τις 31 Μαΐου και οι προθεσμίες που είχαν δοθεί σε φορολογουμένους- ακόμη και πριν τις 11η Μαρτίου 2020- προκειμένου να προσκομίσουν στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που του έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου. Δίμηνη παράταση έλαβαν και οι φορολογούμενοι που έχουν παραλάβει από την ΑΑΔΕ σημείωμα με τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου και προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου. Αυτοί πλέον θα έχουν περιθώριο έως τις 31 Μαΐου 2020 να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με το φόρο που τους βεβαιώθηκε.

Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις που έχουν διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και για τις οποίες έχει προκύψει προσωρινός ή οριστικός προσδιορισμός φόρου, αλλά και για τις υποθέσεις στις οποίες φορολογούμενος έχει κληθεί εγγράφως από την ΑΑΔΕ να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων. Για όλες αυτές τις υποθέσεις η αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων μετατίθεται έως τις 31 Μαΐου.

Share This