Παρατείνεται για επτά –οχτώ μήνες η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών για το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 αντίστοιχα, όπως ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (20/3/2020) για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τον κορωνοϊό.
Οι εισφορές Φεβρουαρίου, συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρωθούν έως 30 Σεπτεμβρίου, ειδάλλως από την 1η Οκτωβρίου καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Αντιστοίχως οι εισφορές του Μαρτίου 2020 θα πρέπει να καταβληθούν ως 31 Οκτωβρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση από την 1η Νοεμβρίου θα θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες. Από τη στιγμή που καταστούν ληξιπρόθεσμες θα επιβαρυνθούν με όλους τους προβλεπόμενους τόκους και προσαυξήσεις.
Παράλληλα, οι εργοδότες οι οποίοι θα επιλέξουν την παράταση πληρωμής των εισφορών του προαναφερθέντος διμήνου, θα πρέπει να υποβάλλουν κανονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις στον e-EΦΚΑ. Θα υπάρξει, μάλιστα, σχετικός έλεγχος μετά τις 10 Ιουνίου.

Share This