Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της για τη δημιουργία ενός ταμείου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό την ονομασία SURE. Στόχος του θα είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και τις επιχειρήσεις να παραμείνουν «ζωντανές». Η Κομισιόν προτείνει επίσης την ανακατανομή όλων των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται «τα μέτρα βασίζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και θα χρησιμοποιήσουν κάθε διαθέσιμο ευρώ. Δείχνουν την ανάγκη για έναν ισχυρό και ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να υπολογίζει σε έναν τόσο ισχυρό προϋπολογισμό για να ανακάμψει».

Σχολιάζοντας τις προτάσεις, η πρόεδρος von der Leyen δήλωσε: «Σε αυτή την κρίση, μόνο η ισχυρότερη απάντηση θα έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάθε διαθέσιμο ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα αναπροσανατολιστεί, κάθε κανόνας θα διευκολυνθεί ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική ροή της χρηματοδότησης. Με ένα νέο μέσο αλληλεγγύης, θα κινητοποιήσουμε 100 δισ. ευρώ για να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας και τις επιχειρήσεις. Με αυτό, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα κράτη μέλη για να σώσουμε ζωές και να προστατεύσουμε τα προς το ζην. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Το SURE θα παρέχει μέχρι 100 δισεκατομμύρια για δάνεια σε χώρες που το χρειάζονται. Τα δάνεια θα βασίζονται σε εγγυήσεις που παρέχονται από τα κράτη μέλη και θα κατευθύνονται προς εκείνες που τα χρειάζονται επειγόντως. Όλα τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν.

Το SURE θα υποστηρίξει βραχυπρόθεσμα προγράμματα εργασίας και μέτρα που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας, τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους έναντι του κινδύνου απόλυσης και απώλειας εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να μειώσουν προσωρινά τις ώρες των υπαλλήλων ή να αναστείλουν την εργασία συνολικά. Οι αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν οικονομική υποστήριξη για αυτό το διάστημα.

«Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, η Επιτροπή θα υποβάλει περισσότερες προτάσεις και θα συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να προχωρήσει σε νέα μέτρα] το συντομότερο δυνατό» σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

 

 

 

 

Share This