Η Μytilineos ανακοίνωσε ότι η Frezia LTD προέβη στις 27.03.2020 σε ενεχυρίαση 6.842.626 μετοχών εκδόσεως της Μytilineos.
Η Frezia LTD διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.
Η Frezia LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του Κανονισμού 596/2014, με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μytilineos) και με τον κ. Φώτιο Σπυράκο (Γενικό Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της Μytilineos).

 

Share This