Το κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας φθάνει τα 5 δισ. ευρώ και ενσωματώνεται σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή.

Κόστος 5 δισ. ευρώ έχει, σε αυτή την φάση τουλάχιστον, η αντιμετώπιση των υγειονομικών και δημοσιονομικών συνεπειών της πανδημίας στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προκύπτει από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπ. Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα

Σημειώνεται ότι το ποσό των 5 δισ. ευρώ δεν περιλαμβάνει το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους που προκαλείται από την πανδημία, το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερο, ενώ το κείμενο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στις επιμέρους διαφοροποιήσεις μεγεθών του προϋπολογισμού και στην κατανομή των δαπανών.

Το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και θα προχωρήσει σε νέες αναπροσαρμογές του κρατικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εξέλιξη της πανδημίας.

Στη γνώμη του επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020, ο πρόεδρος δ.σ. του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, καθηγητής Παναγιώτης Κορλίρας, τονίζει ότι:

  • Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρα προβλήματα, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη, χωρίς να είναι δυνατή, ακόμη, η ακριβής πρόβλεψη της έκτασής τους.
  • Τα μέτρα αναστολής της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τον περιορισμό της πανδημίας έχουν επιτείνει την πίεση στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2020 δεν μπορεί να εκτελεστεί, όπως ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019.
  • Για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας είναι αναγκαία η δημοσιονομική επέκταση, η οποία για να πραγματοποιηθεί είναι τυπικά επιβεβλημένη η λογιστική διευθέτηση του προϋπολογισμού με αύξηση των σχετικών πιστώσεων.
  • Ως προς το αναγκαίο συνολικό ύψος του ποσού των δαπανών, αλλά και ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο των επιπτώσεων που αυτές θα επιφέρουν στην ελληνική οικονομία δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω ουσιαστικά σχόλια, διότι δεν έχει γνωστοποιηθεί η κατανομή των επιπλέον δαπανών.
  • Επίσης η αναστολή του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που καθορίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στις χώρες μέλη της ευρωζώνης σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τήρηση του εθνικού δημοσιονομικού στόχου για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ για το 2020.
  • Υπό αυτό το πρίσμα το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συμφωνεί ως προς την αναγκαιότητα ψήφισης συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This