Η προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 οδήγησε την κυβέρνηση στη λήψη αυστηρών μέτρων που επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα και κατ΄ επέκταση τα εισοδήματα των εργαζομένων και τη κερδοφορία των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Στο χώρο των δανείων η κυβέρνηση έχει προβεί σε περιορισμένες παρεμβάσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.

Δημήτριος Α. Λυρίτσης Δικηγόρος

Συγκεκριμένα εξαγγέλθηκαν ή αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τρίμηνη αναστολή δόσεων (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων και δυνατότητα επέκτασης τους για άλλους δυο μήνες, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια αυτή οι τράπεζες θα αναστέλλουν την καταβολή των χρεολυσίων και το Ελληνικό δημόσιο θα καταβάλλει τους δεδουλευμένους τόκους.

ΕΝΗΜΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ Τρίμηνη αναστολή δόσεων των ενήμερων δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κλπ) των οφειλετών που τυγχάνουν δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800€ και των επαγγελματιών που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ν. ΚΑΤΣΕΛΗ Αναστολή για τρεις μήνες (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) των δόσεων του ν. Κατσέλη (προσωρινών διαταγών και οριστικών αποφάσεων) για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του COVID-19.

Ν. 4605/19 (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) 1. Αναστολή για τρεις μήνες των δόσεων του ν. 4605/19 (προσωρινών διαταγών, συναινετικών και δικαστικών ρυθμίσεων) για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του COVID-19. 2. Αναστολή για τρεις μήνες της προθεσμίας υποβολής προτάσεων από τους πιστωτές μετά την οριστική υποβολή αίτησης του οφειλέτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς και η τυχόν αποδοχή τους από τον οφειλέτη.

Ν. 4469/17 (ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ) 1. Αναστολή για τρεις μήνες των δόσεων του ν. 4469/17 για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του COVID-19.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Δεν νομοθετήθηκε η απαγόρευση όχλησης των οφειλετών από τις εισπρακτικές εταιρείες. Η ανακοίνωση της ένωσης ελληνικών τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων τις προηγούμενες μέρες, ουδέν αναφέρει για το ζήτημα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι οχλήσεις καλά κρατούν. 2. Δεν νομοθετήθηκε η αναστολή δόσης των ενήμερων δανείων. Αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ένωσης ελληνικών τραπεζών, την οποία θα εξειδικεύσει και θα ερμηνεύσει κατά μόνας η κάθε τράπεζα και η κάθε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Ούτε προβλέπεται κάποια διαδικασία ένταξης του δικαιούχου στο μέτρο, ούτε αν η αναστολή θα αφορά και την καταβολή τόκων, ούτε με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η τήρηση της συμφωνίας από τις τράπεζες, ούτε που μπορεί να προσφύγει ο οφειλέτης που αδικαιολόγητα θα εξαιρεθεί από την τράπεζα. 3. Καμία αναφορά ή πρόβλεψη για παράταση του καθεστώτος προστασίας κύριας κατοικίας (ν 4605/19) που λήγει 30/04. Καίτοι η διαδικασία στο πρώτο στάδιο γίνεται ηλεκτρονικά, είναι γνωστό για όσους ασχολούνται με το θέμα ότι παρουσιάζονται σοβαρές αρρυθμίες στη διαδικασία και λανθασμένη ή ελλιπής ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα με συνέπεια ο οφειλέτης να αναγκάζεται να αναζητά μόνος έγγραφα κρίσιμα για την αίτηση του, όπως βεβαιώσεις από τράπεζες, πιστοποιητικά βαρών ή κτηματολογικά φύλλα, εκτίμηση αξίας ακινήτων κα, που απαιτούν είτε αυτοπρόσωπη παρουσία με άσκοπες μετακινήσεις είτε είναι αδύνατη η αναζήτησή τους λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών με διοικητική εντολή.

Για αυτά τα τρία ζητήματα θα χρειαστεί νομοθετική παρέμβαση.

Share This