Αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις για την στήριξη της οικονομίας εφαρμόζει η Κυβέρνηση, μέτρα γενικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών.

Δάφνη Γρηγοριάδη -οικονομολόγος

Είναι λογικό στην αρχή της εμφάνισης του ιού, τα μέτρα να είναι γενικού χαρακτήρα αφού δε μπορούμε ακόμη να γνωρίζουμε με ακρίβεια το ύψος των ζημιών που θα δημιουργηθεί σε κάθε επιμέρους κλάδο. Είναι βέβαιο πως τους επόμενους μήνες θα χρειαστεί η λήψη στοχευμένων μέτρων ανά κατηγορία. Το ύψος των οικονομικών απωλειών εξαρτάται κυρίως από τον ρυθμό εξάπλωσης του ιού, τις αντοχές του συστήματος υγείας, τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι υπόλοιπες χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ειδικά με όσες έχουμε αναπτυγμένες εμπορικές σχέσεις (Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο), καθώς και από την ατομική ευθύνη του καθενός μας μέσα από την σωστή διαχείριση των οικονομικών του νοικοκυριού μας .

Για τους οικονομικούς κλάδους που διαμορφώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό το ΑΕΠ μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής τα ακόλουθα: • Απώλειες και επαναφορά με αργούς ρυθμούς για τις επιχειρήσεις που έχει μπει λουκέτο με κρατική απόφαση. Ειδικά τα εμπορικά καταστήματα θα αργήσουν να δουν αύξηση στον τζίρο τους, καθώς οι πολίτες το επόμενο διάστημα θα δαπανήσουν χρήματα σε υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και πολλοί θα κόψουν τα περιττά έξοδα υπό τον φόβο μιας νέας έξαρσης. • Τομείς που λειτουργούν με πιστώσεις όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές θα σημειώσουν ζημιές στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Είναι μια ευκαιρία τώρα, να λάβουν τα μέτρα τους και να μειώσουν το ύψος των ζημιών που υπολογίζουν. • Όσον αφορά την τουριστική σεζόν και τα επαγγέλματα που συσχετίζονται με τον τομέα, παραμένει άγνωστο αν μπορεί να σωθεί. Το βέβαιο είναι πως ακόμη και να παραμείνει σε ικανοποιητικό ποσοστό η προσέλευση τουριστών, η τουριστική δαπάνη σίγουρα θα είναι μειωμένη. Πότε θα επανέλθουν οι επιχειρήσεις Αν λάβουμε ως παραδοχή τον ρυθμό επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων στην Κίνα, οδηγούμαστε στα παρακάτω συμπεράσματα. Πρώτα άρχισαν να λειτουργούν οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες αποτελούν σχεδόν το 50% του συνόλου.

Οι μικρομεσαίες εταιρείες αντιμετωπίζουν ακόμη δυσκολίες στην επανεκκίνηση τους. Αν υποθέσουμε ότι θα γίνει έτσι η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και στην Ελλάδα, τότε αυτό σημαίνει πως η οικονομία μας θα αργήσει συγκριτικά με την Κίνα να επανέλθει αφού οι μικρομεσαίες επιχείρησης αποτελούν το 95% του συνόλου. Υπάρχουν και ανεπίσημες επιπτώσεις Ας μη ξεχνάμε πως ακόμη το ποσοστό παραοικονομίας της χώρα μας είναι υψηλό παρά την τάση των τελευταίων δυο ετών για αποκλιμάκωση του. Η παραοικονομία στην Ελλάδα, υπολογίζεται σε ποσοστό 30% της συνολικής οικονομικής μας δραστηριότητας, το οποίο επιδεινώθηκε ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της ύφεσης. Είναι βέβαιο πως οι επιπτώσεις της πανδημίας θα αποτυπωθούν σε όλες τις δραστηριότητες -σε άλλες περισσότερο σε άλλες λιγότερο- ακόμη και στην παραοικονομία. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν και “κρυφές” ζημιές oι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως την κατανάλωση των πολιτών.

Share This