Στο ερώτημα των υπαλλήλων των νοσοκομείων αν θα λάβουν όλοι την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δίδεται από την πολιτεία η απάντηση είναι η εξής:

 Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.Μ.Υ., στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας Ε.Ο.Δ.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΦΕΤ ΑΕ, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Ε.Κ.Α.Β., στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες ΥΠε και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού

. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη.

Λέγοντας πάσης φύσεως προσωπικό εξυπακούεται όλοι.

Share This